Blog
Oczerki Priwislanija
bawarsky
0 obserwujących 8 notek 7770 odsłon

Podczas trwania bitwy pod Morągiem (25.I.1807 r.) doszło do ciekawego starcia dwóch elitarnych regimentów tj. francuskiego "niezrównanego" 9 Légere, z rosyjskim pułkiem grenadierów...

23.01.2012

Chłopicki, człowiek Honoru, baron Francyi, odznaczony licznymi orderami Polskimi, Francuskimi czy Rosyjskimi, słynął do końca życia z szarmanckości wobec kobiet , jak gdy mając lat 83 napisał na bileciku zaadresowanym do Zofii...

08.01.2012

Ciekawe anegdoty zachowania się Konstantego w czasie trwania bitwy grochowskiej przytaczają pamiętniki rosyjskie. Słynny, podówczas, huzar-poeta, Denis Dawydow, przypisuje Konstantemu ułożenie epigramatu: "Patrz bohaterze...

06.01.2012

Dla Jaśnie Wielmożnego wielkiego księcia Konstantego sprowadzano rasowe konie angielskie. Mniej zamożni i niżsi stopniem oficerowie nie gardzili końmi dońskimi, a dokładniej ich odmianą "uszlachetnioną" krwią koni...

06.01.2012

  Pewnego dnia w roku akademickim 1960, student UW –Krzysztof- upił się tak nieszczęśliwie, iż trafił do stosownej izby na wytrzeźwienie. Tam też mając głowę zbroczoną trunkiem, w akcie egzaltacji naubliżał...

04.01.2012

Przeglądając raport marszałka Augereau do majora generalnego Wielkiej Armii, z 14 października 1806 roku, natrafiłem na uwagę poczynioną przez niego w sprawie udziału lekkiej jazdy korpusu w bitwie pod Jeną pod komendyrą general...

04.01.2012

W sławetnym rozkazie Michaiła Tuchaczewskiego, dowódcy frontu zachodniego w 1920 roku, który to kończył się słowami "na (...) Warszawę, marsz" , iście bije nie tylko fama rewolucji ale i również...

03.01.2012

  Na temat udziału Żydów w powstaniu listopadowym pisano przy różnych okazjach. Ukazała się np. samodzielna rozprawa naukowa Schipera pt. Żydzi Królestwa Polskiego w dobie powstania listopadowego, Warszawa 1932 ,...

03.01.2012

Tagi